About

formworkoslo is an architecture workshop run by a group of  architects based in Oslo. Through formworkoslo we seek to inspire creative action in architecture, art and design. We currently host and organize events, debates courses, exhibitions within art and architecture.

formworkoslo er et arkitekturverksted drevet i samarbeid av unge arkitekter.
Med formworkoslo ønsker vi å forebygge kreative handlinger igjennom arkitektur, kunst og design.
Vi arrangere workshops, utstillinger og tilby søndagsskole for barn og et kunst og arkitekturprogram for ungdommer.