Korsmomoro

Korsmomoro
June 22th – 26th
9.00 – 15.00h

Summer program is open to ages 8-12
Still a couple of spots left… register by email to hi@formworkoslo.org!

June 21-26th, 9h-15h

1-week summer workshop for kids from 8-12 at Arne Korsmo’s Villa Stenersen (Nasjonalmuseet).
During the workshop we will not only work with and within the building, but work towards an understanding of what are the most important architectural principles and how these come together in Villa Stenersen to make an interesting architectural work.

More information at the Nasjonalmuseets website.

21 -26. Juni, kl. 9h-15h.

Sommerskole for barn mellom 8 og 12 år med fordypning i arkitektur ved Arne Korsmos Villa Sternersen (Nasjonalmuseet).
Under workshopen skal vi så vel som å jobbe med og i bygningen også arbeide mot en forståelse av hva som er de viktigste arkitektoniske prinsipper og hvordan disse kommer sammen i Villa Stenersen og danner et interessant arkitektoniske verk.

Mer informasjon ved Nasjonalmuseets siden.

More information and registration at the Nasjonalmuseets website.