Portfolio Prep intensive workshop

Portfolio Prep intensive workshop
April 27th – May 1st
17.00 – 20.00h

Workshop is open to ages 15-25
Register by email to hi@formworkoslo.org

This program offers an introduction to drawing and architectural concepts for beginners. We will work with basic principles of geometry, scale, materials, light and color.
Central themes will be: architectonic tools, technical drawing and idea development.
Techniques and materials will be explored in 2D, 3D, drawing and modelling.
The goal is to gain confidence with original ideas and a basic understanding of architectural principles.

Timeframe:

The workshops duration is 5 days:
Monday 27.04 kl.17.00 – 20.00
Tuesday 28.04 kl.17.00 – 20.00
Wednesday 29.04 kl.17.00 – 20.00
Thursday 30.04 kl.17.00 – 20.00
Friday 01.05 conclusion – exact time to be determined.

Enrollment:

Participants are responsible for familiarizing themselves with these guidelines. On all our courses there is a limited number of 6-12 participants, and a first- come first-serve basis. That means you can enroll up until the last days before the course, but we recommend to enroll early, since the courses tend to fill up. Registration is done by sending your full name, address, start date and the name of the course you wish to enroll in to hi@formworkoslo.org.
Once you have received a confirmation email from us you are enrolled.

Payment:

Price 2500nok
Payment shall be made within the start of the course. Invoices are sent out via email the week within the course. An email with practical information will also be sent out.

Cancellation:

Cancellations up to one week before the deadline require no financial obligations. Cancellations within the week prior to the course will incur a fee of 500 kr. If cancelling after the course starts the full course fee will be charged. A paid spot can of course be used by others, but notify us within the course start. We reserve the right to cancel if there are too few participants.
If you have any questions, please contact us at hi@formworkoslo.org

Dette er en innføring i tegning og arkitektoniske konsept for nybegynnere. Vi vil jobbe med grunnleggende prinsipper omkring geometri, skala, materialer, lys og farge. Sentrale begreper er: arkitektoniske verktøy, teknisk tegning og ideutvikling. Teknikker og materialer vil bli utforsket i 2D, 3D, tegning og modellering.
Målet er å oppnå større trygghet med personlige ideer og en grunnleggende forståelse for fundamentale prinsipper i arkitektur.

Tidspunkt:

Kurset går over 5 dager:
Mandag 27.04 kl.17.00 – 20.00
Tirsdag 28.04 kl.17.00 – 20.00
Onsdag 29.04 kl.17.00 – 20.00
Torsdag 30.04 kl.17.00 – 20.00
Fredag 01.05 avslutning – klokkeslett avtales nærmere.

Påmelding:

Deltakerne er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med disse retningslinjene.På alle våre kurs er det et begrenset antall av 6-12 deltakere, og førstemann-til-mølla-prinsippet gjelder. Det betyr at du kan melde deg på siste dag før kurset, men vi anbefaler å være tidlig ute, siden kursene pleier å fylles opp. Påmelding gjøres ved å sende fullt navn, postadresse, startdato og navnet på kurset du vil melde deg på til hi@formworkoslo.org.
Når du har mottatt en bekreftelsesmail fra oss er du påmeldt.

Betaling:

Pris 2500 nok
Betaling skal skje innen kursstart. Faktura sendes ut via epost uken innen kursstart. En epost med praktisk informasjon sendes også ut.

Avmelding:

Avmelding en uke før fristen gir ingen økonomiske forpliktelser. Avmelding i uken innen kursstart vil medføre et gebyr på 500 kr. Ved avmelding etter kursstart vil hele kursavgiften bli belastet . En betalt plass kan selvfølgelig benyttes av andre, men gi beskjed til oss om dette innen kursstart. Vi tar forbehold om avlysning ved for få deltakere.Dersom du har spørsmål, vennligst ta kontakt med oss på hi@formworkoslo.org