Sign up

REGISTRATION
Registration of new students is open!
Register by writing us at hi@formworkoslo.org.
We hold rolling admissions as long as there are spots available, but we encourage everyone to register before at least two weeks before to secure a spot in the program.
When the sections are fully booked we set up a waiting list. It might be possible to join the course later in the semester if any spots open up.SMALL FORMWORKERS
This semester we offer Sunday classes for children age 8-12 yrs during 8 consecutive weeks in early spring.Every class is three hours long and costs 450kr.8 classes= 3600krThe price includes materials and healthy food snacks. More information for parents

YOUTH PROGRAM
This Spring we will offer several classes during the week and two intensive workshops.

Workshops:
– PORTFOLIO PREP
2500kr | 27.04 – 01.05
– BYGGETEATERET
1000kr | June

PÅMELDING
Påmelding av nye studenter er åpen!
Du melder deg på ved å sende e-post til hi@formworkoslo.org.
Vi har kontinuerlig opptak så lenge det er ledige plasser.
Du må registrere deg to uker for å sikre en plass. Når kurset er fullt, oppretter vi en venteliste. Det er også mulighet for å bli med senere i semesteret, om en plass blir ledig.
SMALL FORMWORKERS
Dette semesteret tilbyr vi klasser for barn 8-12 år i 8 søndager i vårsemesteret.Hver klasse varer i tre timer og koster 450kr.8 klasser= 3600krPrisen inkluderer materialer og sunne snacks.
Mer informasjon til foreldrene

UNGDOMSPROGRAM
Denne våren tilbyr vi flere klasser gjennom uken og to intensive workshops for ungdom.

Workshops:
– PORTFOLIO PREP
2500kr | 27.04-01.05
– BYGGETEATERET
1000kr | Juni